ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประมวลผล

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมวลผล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศท้ายนี้