แจ้งสมาชิก สนง.สาขาปัว จะงดให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน สมาชิกที่จะไปใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
.
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว จะดำเนินการย้ายพื้นที่ในการให้บริการแก่สมาชิก มายังชั้น 1 ของอาคารสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้ในวันดังกล่าว
.
ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้บริการฝาก-ถอน ณ สำนักงานใหญ่ และผ่านระบบ COOP-ATM ของสหกรณ์ได้ตามปกติ
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้