ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 2, 4, 5, 8 – 12, 15 – 19, 22, 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,530 ราย

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป**

**มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**
ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว
**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป**

นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 93 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 26 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)


ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จำนวน 27 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จำนวน 117 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวน 105 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวน 44 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จำนวน 85 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 157 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 200 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จำนวน 198 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จำนวน 130 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จำนวน 136 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จำนวน 175 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก)

กดปุ่ม ค้นหา ? ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ข้อมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 22 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 19 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 18 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 16 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 12 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 11 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 10 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 9 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 4 มิถุนายน 2563


ข้อมูลในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)