ประกาศสหกรณ์ฯ แก้ไขหลักเกณฑ์ โครงการสินเชื่อร่มไทร ปี 2563 คกก.ดำเนินการ ชุดที่ 62 มีมติคืนเงิน 3,000 บาท และทางสหกรณ์ฯ จะทำประกันชีวิต โดยหักจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิก จะได้รับในปีบัญชี 2564

ประกาศสหกรณ์ฯ แก้ไขหลักเกณฑ์ โครงการสินเชื่อร่มไทร ปี 2563 (คืนเงิน 3,000 บาท) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (454 downloads)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)