ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป**

**สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ**

รายงานการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (222 downloads)

เรียงเบอร์-การจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (189 downloads)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสมาชิก สินเชื่อสามัญร่มไทร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1187 downloads)

กดปุ่ม ค้นหา ? ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ข้อมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2563หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)