ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 52 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป**

**มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**
ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว
**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป**

นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

รายงานการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 52 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (177 downloads)

เรียงเบอร์-การจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 52 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (123 downloads)

กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ข้อมูลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)