ประกาศสหกรณ์ฯ : ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2566 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ : ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (111 downloads)

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ปี 2566 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (580 downloads)หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)