แจ้งสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สหกรณ์ฯ จะงดจ่ายเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ งดการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (313 downloads)

ประกาศสหกรณ์ฯ การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (525 downloads)

แบบขอรับสวัสดิการสมาชิก กรณีได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1656 downloads)

* ยึดวันที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามใบรับรองแพทย์ *

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)