ประกาศ สสอค. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูน่าน : สสอค. ปรับลดอัตราเงินสงเคราะห์ สำหรับผู้สมัครใหม่ จ่ายเพียง 3,080 บาท (เฉพาะปีแรก) ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศ สสอค. / รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ อายุไม่เกิน 55 ปี สำหรับปี 2566 (รอบ 9-12/2566) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (41 downloads)

ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสอค. (2566) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (22 downloads)

ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอค. (2566) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (33 downloads)หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)