ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการเงินออมทวีทรัพย์ 7 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564 นี้

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศโครงการเงินออมทวีทรัพย์ 7 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี (สมัครโครงการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 20 ต.ค. 2564) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (372 downloads)

ใบสมัคร/คำขอฝากเงิน โครงการเงินออมทวีทรัพย์ 7 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี (สมัครโครงการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 20 ต.ค. 2564) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (658 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)