fbpx

ประกาศสหกรณ์ฯ การจ่ายเงินทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก และสวัสดิการสมาชิกรักสหกรณ์ ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

ต้องการตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการ “บำเหน็จสมาชิก” คลิกลิงก์ข้างล่างนี้

https://bit.ly/3b7agjn

ต้องการตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการ “รักสหกรณ์” คลิกลิงก์ข้างล่างนี้

https://bit.ly/2RENQhw

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)