ประกาศสหกรณ์ฯ การถอนเงินต้น ของสมาชิกที่ขอผ่อนผันชำระหนี้ เงินต้น เดือน พฤศจิกายน 2564 สมาชิกจะสามารถถอนเงินต้น ของ เดือน พ.ย. 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ฯ การถอนเงินต้น ของสมาชิกที่ขอผ่อนผันชำระหนี้ เงินต้น เดือน พฤศจิกายน 2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (118 downloads)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)