การให้บริการ/วันหยุด

[12.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

[12.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว [9.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หยุดทำการ ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขณะนี้ (30 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ให้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขณะนี้ (30 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พร้อมให้บริการตามปกติแล้วค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขณะนี้ (27 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ เงินฝากออมทรัพย์ ATM และสินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM ได้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เนื่องจากขณะนี้ ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้องทำให้สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ – เงินฝากออมทรัพย์ ATM– สินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ใช้บริการได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

แจ้งสหกรณ์ฯ หยุดทำการ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

แจ้งปิดระบบเงินฝากออมทรัพย์ ATM ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ค. 2563

แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการปิดระบบเงินฝากออมทรัพย์ ATM เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะทำการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี (ครึ่งปีแรก)เพื่อนำเข้าบัญชีให้กับสมาชิก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก

สงกรานต์ปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เปิดทำการตามปกติ

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะนำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ไปศึกษาดูงาน ณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด.เพื่อนำมาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ของเราต่อไป.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

1 7 8 9 10