ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ปี 2564 (ครั้งที่ 2) : ปิดรับทำธุรกรรมทางการเงิน สนญ. ในเวลา 15.00 น. / สนง.สาขาปัว ในเวลา 14.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ สำหรับสถานการณ์การระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่ ปี 2564 (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 พ.ค. 2564
เวลาทำการ สำนักงานใหญ่ และสาขาปัว
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
การปิดทำการรับ – จ่ายเงิน
– สำนักงานใหญ่ เวลา 15.00 น.
– สาขาปัว เวลา 14.30 น.
การปิดระบบ ATM ในวันทำการ เวลา 15.00 – 16.00 น.

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่

มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)