ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ปี 2564 : ปิดรับทำธุรกรรมทางการเงิน สนญ. ในเวลา 15.00 น. / สนง.สาขาปัว ในเวลา 14.30 น. ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เม.ย. 2564

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (94 downloads)

การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ สำหรับสถานการณ์การระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่ ปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เม.ย. 2564
เวลาทำการ สำนักงานใหญ่ และสาขาปัว
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
การปิดทำการรับ – จ่ายเงิน
– สำนักงานใหญ่ เวลา 15.00 น.
– สาขาปัว เวลา 14.30 น.
การปิดระบบ ATM ในวันทำการ เวลา 15.00 – 16.00 น.

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)