แจ้งปิดบัญชีโครงการเงินออมทวีทรัพย์ 6 และสมาชิกสามารถติดต่อขอปิดบัญชี ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
จะทำการหักรายเดือนงวดสุดท้าย
ของบัญชีออมทรัพย์โครงการเงินออมทวีทรัพย์ 6
ในเดือนกันยายน 2564

และสมาชิกสามารถติดต่อขอปิดบัญชี

ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)