วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561