ประกาศปิดทำการ (สำนักงานใหญ่และสาขาปัว) ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565​ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565​ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (94 downloads)

และขอให้สมาชิกที่มาใช้บริการสินเชื่อ (สำนักงาน​ใหญ่​) ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2565 กักตัวเองเพื่อสังเกตการณ์ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ต่อไป

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)