ประกาศผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (155 downloads)

**ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป และให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีประกาศยกเลิกหรือมีประกาศให้สอบคัดเลือกใหม่**

8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

30 มิ.ย. 2563 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 ก.ค. 2563 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)