รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,060 บาท ยื่นใบสมัคร ณ สหกรณ์ฯ สนญ. ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มิ.ย. เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ

ประกาศสหกรณ์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (152 downloads)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (77 downloads)

8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

30 มิ.ย. 2563 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 ก.ค. 2563 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)