ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่สมาชิก และสมาชิกสังกัด อปท. ปี 2565 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2565

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

– รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่สมาชิก (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2565 อ่านต่อ (คลิก)

– รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่สมาชิกสังกัด อปท. ปี 2565 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2565 อ่านต่อ (คลิก)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)