การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นคำขอกู้
– เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.)
ได้ทุกวันทำการ

– เงินกู้สามัญอุ่นใจ (สอ.)
– เงินกู้สามัญร่มไทร (สร.)
– เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.)
ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)