การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือน เมษายน 2564

การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือน เมษายน 2564

ยื่นคำขอกู้
– เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.) : เวลา 8.30 – 16.30 น.
ได้ทุกวันทำการ

– เงินกู้สามัญอุ่นใจ (สอ.) : เวลา 8.30 – 12.00 น.
– เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) : เวลา 8.30 – 14.00 น.
ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 23 เมษายน 2564 (ในวันทำการ)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)