การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือนตุลาคม 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยื่นคำขอกู้
– เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.) : เวลา 8.30 – 16.00 น.
ได้ทุกวันทำการ

– เงินกู้สามัญอุ่นใจ (สอ.) : เวลา 8.30 – 12.00 น.
– เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) : เวลา 8.30 – 14.00 น.
– เงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น (สว.) : เวลา 8.30 – 14.00 น.

ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 – 21 ตุลาคม 2564 (ในวันทำการ)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)