การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

การให้บริการสินเชื่อ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ยื่นคำขอกู้
– เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.) : เวลา 8.30 – 16.30 น.
– เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น (สห.) : เวลา 8.30 – 16.30 น.
ได้ไม่เกิน วันที่ 17 มิถุนายน 2565
รับสัญญา ภายในเดือน มิถุนายน 2565
(สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้ตามเกณฑ์ปกติ)

– เงินกู้สามัญอุ่นใจ (สอ.) : เวลา 8.30 – 12.00 น.
– เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) :
สำนักงานใหญ่ เวลา 8.30 – 14.30 น.
สาขาปัว เวลา 8.30 – 13.30 น.
– เงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น (สว.) :
สำนักงานใหญ่ เวลา 8.30 – 14.30 น.
สาขาปัว เวลา 8.30 – 13.30 น.

ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้ยื่นเอกสาร
ไม่เกิน วันที่ 15 มิถุนายน 2565
เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือ คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณา

สมาชิกที่ต้องการติดต่อเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น ณ สำนักงานสาขาปัว กรุณาจองคิวล่วงหน้า โดยคลิกปุ่มท้ายนี้


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)