fbpx

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (73 downloads)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด