ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2562 (แก้ไขลิงก์ใบสมัครผิดให้แล้วครับ)

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (27 downloads)

ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) แก้ไขลิงก์ผิดให้แล้วครับ (12 downloads)