11 – 12 เม.ย. 2565 ทาง สอ.ครูน่าน จะปิดทำการ สำนักงานใหญ่และสาขาปัว และจะเปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ทำการนัดหมายไว้เท่านั้น ส่วนการบริการด้านอื่น ๆ จะของดให้บริการชั่วคราว และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ ปิดทำการเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (73 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)