ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวฯ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (281 downloads)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 9.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไป