fbpx

การให้บริการ/วันหยุด

ขณะนี้ (27 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ เงินฝากออมทรัพย์ ATM และสินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM ได้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เนื่องจากขณะนี้ ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้องทำให้สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ – เงินฝากออมทรัพย์ ATM– สินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ใช้บริการได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

แจ้งสหกรณ์ฯ หยุดทำการ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

แจ้งปิดระบบเงินฝากออมทรัพย์ ATM ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ค. 2563

แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการปิดระบบเงินฝากออมทรัพย์ ATM เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะทำการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี (ครึ่งปีแรก)เพื่อนำเข้าบัญชีให้กับสมาชิก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก

สงกรานต์ปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เปิดทำการตามปกติ

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะนำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ไปศึกษาดูงาน ณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด.เพื่อนำมาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ของเราต่อไป.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 15.30 – 24.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ด้วยสหกรณ์ฯได้ทำการประมวลผลปิดงานสิ้นปีบัญชี ประจำปี 2562 ดังนั้น สหกรณ์ฯมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 – 24.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. เวลา 15.30 น. – วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 12.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดด้วย สหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เข้าบัญชีให้กับสมาชิกทุกท่าน.ดังนั้น สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป.โดยสมาชิกจะสามารถใช้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ได้อีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งสมาชิก สนง.สาขาปัว จะงดให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน สมาชิกที่จะไปใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 . ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว จะดำเนินการย้ายพื้นที่ในการให้บริการแก่สมาชิก มายังชั้น 1 ของอาคารสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้ในวันดังกล่าว . ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้บริการฝาก-ถอน ณ สำนักงานใหญ่ และผ่านระบบ COOP-ATM ของสหกรณ์ได้ตามปกติ . จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

1 2 3 4