ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น วงเงินสูงสุด 300,000 บาท/240 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี มีเฉลี่ยคืน ยื่นคำขอกู้เงิน ได้ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 26 ก.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์การให้บริการโครงการสินเชื่อเพื่อเหตุอันจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 << อ่านต่อ (คลิก)

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิกู้เบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น << อ่านต่อ (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เรื่อง ขยายเวลาการให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (2) พ.ศ. 2564 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (538 downloads)

หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (3510 downloads)

ตารางการส่งชำระการให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (2805 downloads)

แบบฟอร์มการให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (4476 downloads)

เอกสารการให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น (ทั้งหมด) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1385 downloads)หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)