ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท

– ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (535 downloads)

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (820 downloads)

กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562