ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2563 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2563

– ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 1,000 บาท

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท

– ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (332 downloads)

[ปิดขอรับทุนแล้ว] แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ปี 2563 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (2335 downloads)

กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)