ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกที่อายุครบ 60,65,70,75,80,85 ปี และ 90 ปีขึ้นไป ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที

ต้องการตรวจสอบข้อมูล คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ https://bit.ly/3b7agjn หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขั้นตอนการอบรมสมาชิกใหม่ ด้วย Google Classroom เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 14 – 24 เม.ย. 2563 เริ่มอบรม 25 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดขอเชิญสมาชิกใหม่ที่ยังไม่อบรมสมาชิกใหม่ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมสมาชิกสหกรณ์เพื่อทางสหกรณ์ฯ จะตรวจสอบข้อมูลของท่านหลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านรอการแจ้งเตือนทางอีเมล (Gmail) ที่ท่านได้แจ้งไว้ทางสหกรณ์ฯ จะทยอยลงเนื้อหาและขอให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 14 – 24 เม.ย. 2563 https://bit.ly/3ad2Jyo เริ่มอบรม 25 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป เรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Classroom– Android https://bit.ly/3ad2ZNS – iOS https://apple.co/3b6rRIl ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Calendar (แจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่)– Android https://bit.ly/2V3wVYi – iOS https://apple.co/2yYVdtX ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Gmail (แจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่)– Android https://bit.ly/2ye3XvO – iOS https://apple.co/34INNqr หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง […]

สงกรานต์ปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เปิดทำการตามปกติ

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้สมาชิกส่งแบบฟอร์มมายังสหกรณ์ฯ ได้ทั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาปัวที่ใดที่หนึ่ง ทางไปรษณีย์ หรือวิธีการใดๆ ที่สมาชิกไม่ต้องมาติดต่อสหกรณ์โดยตรง โดยการฝากเพื่อนสมาชิก หัวหน้าหน่วยบริการ หรือกรรมการประจำหน่วยได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก ที่อยู่ สำนักงานใหญ่เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 ที่อยู่ สาขาปัวเลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 สหกรณ์ฯ ขอรณรงค์ การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสมาชิกสามารถโอนเงินทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ผ่าน Internet / mobile banking เข้าบัญชีธนาคาร อ่านคลิก >> https://bit.ly/2UJpILJ หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR […]

สหกรณ์ฯ ขอรณรงค์ การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสมาชิกสามารถโอนเงินทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ผ่าน Internet / mobile banking เข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดขอรณรงค์ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสมาชิกสามารถโอนเงินทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ผ่าน Internet / mobile bankingเข้าบัญชีธนาคาร “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ ฝากเข้าออมทรัพย์ ตามบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย – สาขาน่าน 507-1-32383-4 ( 5071323834 )– สาขาปัว 980-6-27627-2 ( 9806276272 ) ธนาคารกสิกรไทย – สาขาน่าน 114-2-07509-8 ( 1142075098 )– สาขาปัว 320-2-01580-7 ( 3202015807 ) ธนาคารออมสิน – สาขาน่าน 05-0910-71437-2 ( 050910714372 )– สาขาปัว 02-0104-05644-3 ( 020104056443 […]

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2563 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด.เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1%.สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับลดค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ทั้งระบบเหลือ 1% ของเงินได้รายเดือน ไม่รวมวิทยะฐานะ ขั้นต่ำ 500 บาท.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป.หากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่า 1% ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 ควรศึกษาข้อมูลก่อน

อาศัยอำนาจข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 15 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกและให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฎิบัติจากเดิม ดังนี้1. การกู้เงินทุกประเภทเป็นไปตามเกณฑ์ อายุการเป็นสมาชิก (ตาม สิทธิของการกู้เงิน ข้อ 5 ใน หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563)2. เงินกู้สามัญ กำหนดการยื่นคำขอกู้ สามารถยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ (ตาม การกู้เงินสามัญ ข้อ 2.9)3. เงินกู้สามัญ กำหนดรับสัญญาทุกวันและจ่ายเงินกู้ภายใน 7 วันทำการ […]

ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างกฎกระทรวงการกำหนดอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563” หมดเขตการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 29 ก.พ. นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างกฎกระทรวงการกำหนดอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563” ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โดยหมดเขตการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 29 ก.พ. นี้) แสดงความคิดเห็น (คลิก) ลิงก์ท้ายนี้ ? http://bit.ly/3a2Vidn

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ ??? สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 จำกัดเพียง 45 ที่นั่ง? ? โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 · เวลา 9.00 – 15.00 น. (โดยประมาณ) ⏰ สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ท้ายนี้ ? ? http://bit.ly/2V5p9xr

1 29 30 31 32 33 41