ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุจำเป็น (สาขาปัว) สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น (ตุลาคม 2564) รอบที่ 1

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ให้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติ จองคิวเพื่อเข้ารับบริการผ่านระบบจองคิวออนไลน์

และให้ผู้กู้ พร้อมผู้ค้ำประกันเข้ามารับบริการตามวัน-เวลาที่ทำการนัดหมาย

*** กำหนดการจ่ายเงินกู้ เดือนตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 4-21 ตุลาคม 2564 ***

* เลขทะเบียนสมาชิกที่จองคิว ได้ปิดบังตัวเลขบางส่วน ตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิก ขอให้สมาชิกที่มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อสาขาปัว โดยส่วนตัว ผ่านทาง Line Official Account ของสหกรณ์

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุจำเป็น (สาขาปัว) สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น (ตุลาคม 2564) รอบที่ 1 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (330 downloads)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น วงเงินสูงสุด 300,000 บาท/240 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี มีเฉลี่ยคืน ยื่นคำขอกู้เงิน ได้ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 31 มี.ค. 2565 << อ่านต่อ (คลิก)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการโครงการสินเชื่อเพื่อเหตุอันจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 << อ่านต่อ (คลิก)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)